Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Viện Đào tạo và phát triển Quản lý cung cấp dịch vụ tư vấn xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho các Tổ chức/cá nhân trên toàn quốc. Quý Tổ chức/cá nhân có nhu cầu tham khảo thông tin dưới đây. 
I. Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị Định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 có sửa đổi, bổ sung Điều 57 như sau: Tổ chức khi tham gia các lĩnh vực sau đây phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng:
a) Khảo sát xây dựng.
b) Lập quy hoạch xây dựng.
c) Thiết kế, thm tra thiết kế xây dựng công trình.
d) Lập, thm tra dự án đầu tư xây dựng.
đ) Tư vấn quản lý dự án.
e) Thi công xây dựng công trình.
g) Giám sát thi công xây dựng công trình.
h) Kim định xây dựng.
i) Quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
II. Mu chứng chỉ năng lực
Chứng chỉ năng lực có bìa màu xanh nhạt, kích thước 21x29,7cm. Quy cách của chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục số 06 Thông tư 17/2016/TT-BXD 
III. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực bao gồm các tài liệu sau:
1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu .
2. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của:
 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập tổ chức; 
- Bản quy trình quản lý thực hiện công việc; 
- Hệ thống quản lý chất lượng tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực (ISO 9001- 2015).
- Chứng chi sơ cấp nghề của công nhân.
3. Tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính của:
- Bản danh sách các cá nhân chủ chốt, nhân viên, công nhân kỹ thuật (nếu có) có liên quan và kê khai kinh nghiệm hoạt động xây dựng của tổ chức  kèm theo các văn bằng, chứng chỉ và hợp đồng lao động của các cá nhân chủ chốt, công nhân kỹ thuật (nếu có) liên quan đến nội dung đề nghị cấp chứng chỉ năng lực; 
- Hp đng và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (mỗi lĩnh vực và loại không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc tiêu biểu đã thực hiện).
IV. Đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng
1. Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực có trách nhiệm đánh giá năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức theo phương pháp tính điểm được quy định tại Phụ lục số 14 Thông tư 17/2016/TT-BXD để làm cơ sở cấp chứng chỉ năng lực. Tổ chức đạt giải thưởng công trình xây dựng chất lượng cao hoặc giải thưởng gói thầu xây dựng chất lượng cao thuộc lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ năng lực được cộng tối đa 05 điểm, nhưng tổng điểm không quá 100 điểm.
2. Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực quyết định việc cấp chứng chỉ năng lực sau khi có kết quả đánh giá của Hội đồng.
V. Nội dung tư vấn và Quy trình tư vấn:
Nội dung tư vấn:
DCMT cung cấp dịch vụ tư vấn, hoàn thiện hồ sơ xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho khách hàng phù hợp với hạng và phạm vi được Hội đồng đánh giá cấp chứng chỉ năng lực công nhận. Các công việc cung cấp bao gồm:
- Làm đầu mối với cơ quan cấp chứng chỉ;
- Hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng kê khai hồ sơ hoặc kê khai hồ sơ cho khách hàng;
- Xem xét tính khả thi của hồ sơ xin cấp chứng chỉ;
- Tư vấn thủ tục cấp chứng chỉ ISO, quy trình quản lý nghiệp vụ, các tài liệu khác;
- Tư vấn đào tạo sơ cấp nghề cho công nhân kỹ thuật;
- Cập nhật tình hình cấp chứng chỉ cho khách hàng.
- Hỗ trợ đăng lên cổng thông tin quốc gia về xây dựng.
Quy trình tư vấn:
- Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn, đề nghị liên hệ để được báo giá;
- Hai bên ký kết hợp đồng;
- DCMT bắt đầu cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng như nêu trong hợp đồng.
VI. Kinh phí tư vấn:
- Liên hệ qua điện thoại hoặc email để được báo giá tốt nhất.
Liên hệ: Viện đào tạo và phát triển Quản lý
Ms Thanh Hoa: 0947 500 342
email: msthanhhoa306@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét